Certifieringen för Google AdWords

Arbetar du mycket med Google Adwords kan det vara en bra idé att skapa ett Google-partner-konto och där sedan genomföra certifieringen för Google Adwords olika delar. Testet är bra dels för dig själv för att få ett kvitto på att du kan teorin bakom adwords men också att kunna visa för andra att du kan det. Med en AdWords-certifiering kan du visa att du har professionell ackreditering från Google inom onlineannonsering.

När detta skrivs finns följande certifieringsdelar hos Google

  • Grundläggande AdWords
  • Sökannonsering
  • Display-annonsering
  • Mobilannonsering
  • Videoannonsering
  • Shopping-annonsering