Skatteregler för arbetskläder

Om du som arbetsgivare vill tillhandahålla dina anställda vanliga klädesplagg som till exempel jackor, kostymer, dräkter, skjortor, blusar och byxor utan att skatteplikt ska uppkomma bör vissa krav vara uppfyllda.

Kläderna bör:

  1. utgöra arbetskläder, dvs. de tillhandahålls för att användas i tjänsten,
  2. vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställde,
  3. vara avpassade för tjänsten, dvs. plaggen bör vara enhetliga för viss personal eller ha någon annan särskild egenskap, och
  4. vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga plagg.

För skattefrihet för sådana plagg räcker det således inte att de är försedda med logotyp, eller att plaggen enligt avtal inte får användas privat, utan samtliga nämnda förutsättningar bör vara uppfyllda. Skattefrihet bör dock gälla om anställda i samband med särskilda arbetsuppgifter tillfälligt lånar plagg som arbetsgivaren äger och förvarar på arbetsplatsen för att kunna nyttjas av olika anställda, t.ex. i samband med framträdande på scen.

Läs mer om skattereglerna för arbetskläder